ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Frihet att välja bort skolor med brister” den 31 januari:

Insändaren angående friskolor och valfrihet är anmärkningsvärd och väcker en hel del tankar.

Enligt honom vill man ha valfrihet för att kunna välja bort skolor som eventuellt har brister. Om jag tolkat skribenten rätt så vill han tillåta dåliga alternativ för att medborgarna sedan skall ha nöjet att välja bort dem. Det riskerar bli dyrt för samhället om allmänna medel ska gå till bristfälliga alternativ.

Visst kan allmänna skolor ha sina brister, men det är väl ändå främst friskolorna som brustit vad gäller tillgång till just gymnastiksalar och skolgårdar. Jag vill se en konkurrens som berikar bägge alternativen, samhället till fromma. Jag har själv sett kommunal verksamhet som stagnerat men som ”levde upp” när den utsattes för influenser och nya idéer från privata alternativ. Och det fanns plats för bägge alternativen.

Det är bättre att välja till än välja bort