(rubrik saknas)

Skickade en fråga till Järfälla kommun vad de tänker göra åt parkeringssituationen i Kallhäll. Det är mycket svårt att parkera bilen för att åka tåg. Själv bor jag i Stäket vid Ängsjö där det inte finns några kommunikationer, varför jag är tvungen att ta bilen till tåget. Det svar jag fick från kommunen var att jag ska åka 15 kilometer till Jakobsberg för att parkera eller hyra en p-plats hos någon bostadsrättsförening.

Tycker nästan det är oförskämt att föreslå att jag först ska betala 799 kr för SL-kortet och sedan hyra för p-plats. Vad beträffar parkeringen närmast centrum så är den ju åtminstone till hälften upptagen av boende i närbelägen bostadsrättsförening som inte betalar för sig. Dessutom är det ju inte särskilt milljövänligt att köra cirka två mil mer om dagen än vad man behöver. Vad som behövs är infartsparkeringar som är knutna till SL-biljetterna.