(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Skattesänkningen förlust för de flesta” och ”Höj skatten i stället” den 20 november:

Signaturen HD och Yvonne Andersson menar att Sundbyberg i stället för att sänka skatten med 15 öre skulle ha satsat pengarna på skolan, som båda beskriver i mörka färger.

Faktum är att staden tillskjuter 30 miljoner kronor till skolan nästa år (och ungefär lika mycket till förskolan), att jämföra med skattesänkningen på 13 miljoner kronor.

Oppositionen ger bilden av kris och allmänt elände i Sundbybergs skolor. I själva verket lyckas våra skolor mycket väl på de flesta områden upp till och med mellanstadiet. På flera punkter ligger vi i den nationella toppen.

Problemen finns främst på högstadiet såväl i Sundbyberg som i de flesta kommuner i Stockholms län. För få elever klarar godkänt i alla ämnen. Ändå är faktum att Sundbyberg på de flesta mätpunkter ligger bland länets 5–8 bästa kommuner.

Men vi kan ännu bättre. Därför startar vi nästa år ett Resurscentrum där alla elever som behöver det för att nå målen, ska erbjudas extra undervisning, samtidigt som vi fördjupar samarbetet med forskning och lärarutbildningen.

Den övertalighet som funnits på Ängskolan berodde på att skolan tillämpade lägre undervisningstid än i andra skolor. Vi har råd med såväl konkurrenskraftig skola som skatt!

Bosse Nilsson (C) ledamot i grundskole- och gymnasienämnden