(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hur ser kommunens planer ut för idrotten” den 13 november:

Jag har fått frågan om jag inte tycker att det finns fler angelägna upprustningsprojekt för våra idrottare än Vikingavallen. Jo det tycker jag! Insändaren JL har helt rätt. När jag steg in i politiken för två år sedan insåg jag snabbt att både underhåll och nybyggnation är väldigt eftersatt.

Men jag har också insett att vi inte under denna mandatperiod kommer att kunna bygga ikapp tidigare majoriteters brister. Precis som insändaren skriver så har innebandyn en nästan akut situation. Men det finns fler som har stora problem med att få plats. Till exempel Täby gymnastik har en lång kö till sin verksamhet. Det pågår ett arbete på flera håll med nya projekt.

Ett förslag som jag stödjer är planerna på att bygga en multihall på galoppfältet. Dessutom pågår projektering för att bygga ett nytt badhus och en upprustning av Tibblehallen.

Jag har full förståelse för den frustration som finns hos ledare och föräldrar. Men samtidigt är det bättre att vi hittar permanenta lösningar i stället för att bygga provisoriskt. Det går inte att tillfredsställa alla. Men det finns en hel del vi kan göra för att få en bättre situation för kommunens idrottare.

Stefan Norell (C)

kultur och fritidsnämnden