(rubrik saknas)

Ett stort tack till Tekniska kontoret för att ni så snabbt och effektivt fick bort all sand från gator och trottoarer i Stocksund. Det gjorde ni och era entreprenörer väldigt bra.

Hans Kjellman