(rubrik saknas)

Just nu ligger ett förslag hos kommunen att man ska flytta bussarna från Hallonbergens centrum och låta Ör få en egen tunnelbaneuppgång.

Då slipper de nya kommuninvånarna i nya Ursvik och de nya välbeställda hyresgästerna man vill få in i Ör att ha så mycket närkontakt med Hallonbergens centrum på väg till och från sina arbeten.

När Örborna för ett par år sedan fick information om det kommande stambytet i Ör meddelade Förvaltaren att de hyresgäster som inte hade råd att bo kvar efter stambytet skulle få nya lägenheter i Hallonbergen eller Rissne.

Det är så kommunens politiker vill lösa problemen i Hallonbergen, genom att flytta ännu fler socialt utsatta hyresgäster till stadsdelen och genom att ”hjälpa” de ”nya” Sundbybergarna att slippa passera Hallonbergens centrum dagligen.

Politikerna slår sig för bröstet och tycker att man har gjort så mycket för Hallonbergen, till exempel ha lagt konstgräs på fotbollsplanen. Med tanke på att man gör det på alla andra fotbollsplaner i kommunen vore det väl märkligt om man inte skulle göra det även i Hallonbergen.

Det var en utmärkt idé som fördes fram i en insändare den 15 maj, att flytta Migrationsverkets lokaler till centrala Sundbyberg.

Kommunen kunde även köpa in en villa i Duvbo och förvandla den till ett hem för ensamkommande flyktingbarn. Duvbo måste ju vara ett fantastiskt område för barn att växa upp i.

Det är kanske dags för politikerna att sluta hyckla.

Före detta Hallonbergsbo