(rubrik saknas)

Rädda Barnen deltar inte i någon mobbning

Svar på insändare av Stefan Lindberg RSMH i Haninge den 15 maj: Rädda Barnens arbete inriktas i första hand på att förbättra villkoren för de barn som har det allra svårast att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Självklart står vi som människorättsorganisation även på de resurssvagas sida. Vi i Rädda Barnen i Österhaninge har vid ett tillfälle tagit del av oron som intresseföreningen ”Trygga barn i Vendelsö” har uttryckt. Det är lätt att missförstånd uppstår när man blir citerad i media. Uttalandet i Mitt i Haninge den 13 mars 2012 har tagits ur sitt sammanhang. Det grundar sig på förslaget att undersöka möjligheten att utnyttja befintliga lediga lokaler som eventuellt finns i kommunen. Vi deltar inte i någon mobbning mot någon!