(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”P-vakten struntade i att någon satt i bilen” den 5 juni:

Jag har ofta förundrats över felparkerares upprördhet över p-vakten och dess p-bot. Nej det viktigaste för p-vakten är inte att ta reda på varför bilen står felparkerad – utan att se till att föraren låter bli att ställa sig fel nästa gång vilket lämpligen sker genom att utfärda en p-bot.

Själva syftet med p-vakter är inte att hålla ordning och försöka få bort bilar som står fel, utan att se till att föraren från början ställer sig regelrätt och även här fungerar en p-bot mycket bra.

”P-bolagen borde utbilda sin personal i etik och moral.” Nja, kanske det, men om bilföraren uppträder moraliskt och parkerar rätt från början så hade vi inte behövt p-vakter överhuvudtaget.