(rubrik saknas)

Svar på insändaren”Vi vill ha information om politiska beslut” den 13 november:

Alexandru Cornita tycker att medborgarna inte kan ta del av eller påverka politiska beslut i Stockholm och att det resulterat i att beslutsfattarna fattat en massa dumma beslut.

Nu råkar vi leva i en representativ demokrati och det går säkerligen mycket bra för Alexandru att engagera sig i ett politiskt parti och på det sättet stoppa alla, enligt författaren, dumma beslut. Vi övriga som accepterar de demokratiska principerna, men inte vill engagera oss politiskt kan till exempel följa Stockholms stads beslut på www.insyn.stockholm.se.

Och vi som inte har samma politiska uppfattning som Alexandru kan rösta på den politiker som står oss nära, men det gör jag om två år.