(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Tack för att du nämnde att vi har Facebook” den 9 oktober.

Polisen i Åkersberga, Barbro Lundin skriver sitt svar på min insändare att när hon var ung var allt stängt på helgerna. Det jag krävde i min insändare var att polisen i Åkersberga skulle låsa upp dörren till stationen och släppa in medborgarna. Att en polisstation bemannad med åtta poliser bara har dörren öppen under 15 timmar i veckan är orimligt.

Att det går bra att ringa och beställa tid för ett besök hjälper inte den som blivit överfallen. Ett svar på varför polisen i Åkersberga har sin dörr låst och hänvisar till polisstationen i Täby eller Facebook vore på sin plats.

Björn Molin