(rubrik saknas)

Det är något i hästväg dåligt som kommunen informerar de boende i Sörskogen om vad som är på gång.

Under många år har här varit en stor grusbelagd fotbollsplan. Nu är arbetet i full gång att se till att planen får konstgräs och att den ska utnyttjas av betydligt fler fotbollsklubbar än tidigare.

Problemet är att trafiken på Musseronvägen, som numera är en skolväg till Balingsnässkolan, kommer att öka och att det blir parkeringsbekymmer.

Det finns två villaföreningar i området: Sörskogens Villa­ägareförening och Föreningen Skivlingen. Någon information från kommunen har inte gått ut till dessa föreningar. Det är det som är något i hästväg dåligt.

Något i hästväg dålig information