(rubrik saknas)

Apropå sambandet mellan hållbara transporter och tillväxt: Ett utvecklat land är inte en plats där fattiga använder bilar.

Det är ett land där rika använder kollektivtrafiken!

I stället för att bygga fler p-platser, satsa på att bygga ut busstrafiknätet genom Stocksund och Djursholm. Underlätta transporten till skolor, till och från tunnelbanan och Roslagsbanan genom att erbjuda tätare turer i rusningstrafik!

Förälder