Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Det har i olika sammanhang antytts att en avknoppning av Tullinge från Botkyrka kommun skulle innebära att skatten skulle behöva höjas med en krona i Tullinge. Låt oss en gång för alla slå fast att det inte kommer att ske. Den delningsutredning som publicerades i oktober 2011 ger inget stöd för en skattehöjning.

Detta har även verifierats av utredaren själv, Björn Sundström. Om den påstådda skattehöjningen säger Björn Sundström själv så här till vår politiska sekreterare: ”Läste igenom utredningen. Inte någonstans talas det om en skattehöjning på 1 krona. Min beräkning visar att båda kommundelarna får plusresultat vid en eventuell delning”.

Delningsutredningen har gjort en beräkning av kostnaderna för Tullinge kommun och Nya Botkyrka. Den största delen av kostnaderna (vård och skola) är beräknade enligt en kommunal kostnadsfördelningsmodell.

Den ger ingen exakt fördelning av de verkliga kostnaderna och i verkligheten kommer vi att ha lägre kostnader än vad som framgår av utredningen för bland annat skolan – en av de största utgiftsposterna – vilket gör stor skillnad för ekonomin i Tullinge.

Vilken skattesats en kommun har beror mer på den politiska viljan än på kostnader och intäkter. Tullinge kommun kommer inte att satsa på spektakulära projekt för att ”sätta kommunen på kartan”.

Vi vill satsa på kommunens kärnområden: vård, skola, omsorg, se till att underhåll av fastigheter och vägar samt annan infrastruktur får nödvändiga resurser så att de inte förfaller och därmed bidrar till ökade kostnader och kapitalförstöring.

Dessutom vill vi säkerställa att Tullinges vackra miljö bibehålls och aktivt stödja föreningslivet för flickor och pojkar.

Detta tillsammans med det faktum att de flesta Tullingebor har arbete och god utbildning och därmed är anställningsbara borgar för att vi kan välja att höja den upplevda kvaliteten i ovan nämnda kärnområden, alternativt sänka skatten till exempelvis Huddinges nivå. Det får väljarna avgöra.