(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Upp till bevis, om skolan Österåkersalliansen”den 16 oktober:

Lärarna är Sveriges viktigaste yrkesgrupp. Forskningen visar att lärarnas kompetens och skicklighet är den viktigaste faktorn för att eleverna ska nå utbildningsmålen i skolan. Det är de skickliga lärarna som gör skillnad för eleverna.

Detta är viktigt inte minst i vår kommun. SKL och lärarfacken har nu tecknat ett nytt avtal för lärare, som innebär att lärarna får mer i plånboken.

Det är bra – och vi går ännu längre. I Österåker skjuter vi nu till 10 miljoner kronor för att skickliga lärare ska belönas. Den lärare i Österåker som ser till att eleverna lyfter sig ska också märka det i plånboken.

Metodverkstaden – en mötesplats för barn och pedagoger gällande skapande verksamhet och en plats för att samla fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger – är en viktig del i den satsning som görs på våra förskolor och den är ett unikt projekt för Österåkers kommun.

Österåker har en mycket stark ekonomi och har de senaste åren gjort överskott. Årets budget innebär också att kommunalskatten sänks med 25 öre. För Folkpartiet har det varit angeläget att skattesänkningen inte prioriterats framför nödvändiga satsningar på utbildning, kultur och omsorg.

Folkpartiet Liberalerna i Österåker