(rubrik saknas)

När Stockholm växer ökar också behovet av kollektivtrafik. Det har ledningen i landstinget förstått. De bygger nytt och ser till så att intäkterna till investeringarna säkras, både genom skatten och biljettintäkterna.

Samtidigt höjs röster om att spärrarna ska bort och att kollektivtrafiken ska vara gratis men att skatterna inte ska höjas. Jag förstår inte hur den ekvationen ska gå ihop.

I jämförelse med andra delar av Sverige är kollektivtrafiken i Stockholm avsevärt mycket billigare. Något att tänka på när vi 08:or kan pendla från söder till norr och från väster till öster.