(rubrik saknas)

Kommentar till artikeln ”Otäckt att gå ut när lyse saknas” den 6 november:

Eftersom varje invånare betalar komunalskatt är det komunens ansvar att förse invånarna med den service som belysning är. Annars bör kommunen kräva vite av de företag som inte sköter sin uppgift.

Som Huddingebo ska man ringa till gatu servicecenter där man gör felanmälan. Serviceenheten vidarebefordrar ärendet till rätt instans.

2BorNot2B