(rubrik saknas)

Jag som förälder vill tacka alla företag som tar sig an lärlingar. Ungdomarna går linjer med yrkesinriktningar med löfte om jobb, sedan står de där efter utbildningen utan jobb. Enda chansen för dessa ungdomar att få jobb inom sin bransch, är att få ett lärlingsjobb och skaffa sig arbetslivserfarenhet. Annars är tre år i skolan bortkastade.

Så dagens ros till er som tar er an lärlingar och ger dem en chans. Skulle vara guld om fler företag gav våra ungdomar lärlingsjobb.