(rubrik saknas)

Veckans buse är du som körde över en liten katt på Doktor Abrahams väg.

Hoppas du har dåligt samvete. Du måste ha känt att du körde på något, men valde att inte stanna och kolla.