(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Rutavdrag för friskvård ska inte bara gälla medelklassen” den 16 oktober:

Flinkson skriver att ingen som tjänar under 25 000 kronor i månaden får göra rot- eller rutavdrag. Det är naturligtvis helt felaktigt. Rot – och rutavdraget är en skattereduktion och som med andra skattereduktioner är det begränsat till hur mycket skatt man ska betala.

Tjänar man 25 000 kronor i månaden blir skattereduktionen cirka 43 000 kronor. Har man reduktion på grund av utgiftsräntor så reduceras beloppet.

Tjänar man 15 000 kronor i månaden blir skattereduktion cirka 13 000 kronor.

Så sluta komma med osanningar och gå in på www.skatteverket.se och räkna.