(rubrik saknas)

Ni som har jobbat så länge med asfalteringen runt Skogås har gjort så att det blivit en kant vid övergångsställena. Det stör jag mig på och kanske många andra som bor här. Tänker ni inte på dem som har rullator eller rullstol som får det mycket svårare att kunna gå över gatan?Pellina Öberg

Nya trottoarkanter gör livet besvärligare