(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Flygbullret kan leda till att Väsby avfolkas” den 16 oktober:

Föreningen Väsbybor mot flygbuller gnäller om att vi andra skriver anonymt. Vad gör du då som bara skriver under med föreningens namn?

Vi är många som sätter ut våra namn.

Och återigen, när Arlanda öppnades 1962 hade Väsby 10 000 invånare. Väsby och Arlanda har båda vuxit sedan dess och folk som har flyttat hit under tiden har mycket väl vetat att inflygning sker här.

RW 01–19L var den första banan. När bana 3 RW 01–19R öppnades började ni gnälla. Banorna har inflygningen på var sin sida om centrum. De gör gröna inflygningar, vilket innebär högre höjd och på väldigt låga motorvarv för att minska bullret.

En annan insändarskribent skrev felaktigt att nya större flygplan bullrar mer. Alla vet vi att utvecklingen går starkt framåt vad gäller motorer på både bilar, flygplan och båtar. Det innebär mindre utsläpp, mindre buller, mindre bränsle. De gamla planen fasas ut kontinuerligt, men det är inte som när ni byter från Volvo till Fiat, utan vi snackar ofantliga summor per plan, så det tar tid att förnya flottorna.

Mellan klockan 06 och 22 passerar aldrig ett plan varannan minut. För- och eftermiddagarna är intensivast, speciellt under chartersäsongen (sommartid). Och då är det främst ankommande plan och fraktplan. Utflygningarna sker sällan över Väsby. De svänger söder och österut över Rosersberg strax efter lättning från banan.

Pratet om avfolkning är löjligt. Oavsett vilken av kommunerna runt Arlanda du bor i så finns flyget i luften ovanför för inflygning till Arlanda.

Det är kanske dags att starta Föreningen Väsbybor för Arlanda.