(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vad tänker ni göra åt att Väsby saknar gynekolog?” den 13 november:

Lena W är förtvivlad över att gynmottagningen på Löwet stängts. Det är illa, men ej katastrof. Det finns en utmärkt gynmottagning i Sollentuna sjukhus, någon mil från Väsby. Min hustrus väninna, boende i Norrlands inland, skulle vara överlycklig över att ha en dylik mottagning enbart drygt en mil från hemmet.

Så illa är det inte