(rubrik saknas)

Det finns inga pengar till nolltaxa

Svar på insändaren ”S har avsatt pengar för ny nolltaxa 2013” den 7 februari:

Conny Fogelströms och Agneta Bjerregaards (S) svar till mig om nolltaxa och aktivitetsbidrag i Mitt i Täby är mycket talande. Jag har förstås läst hela S budgetförslag för 2012. Där finns inga pengar till nolltaxa.

Men det sägs klart att en del priori­teringar ”är uppskjutna till ett förhopp­ningsvis stabilare 2013”. S har därför beredskap för en eventuell skattehöj­ning nästa år. Jag vidhåller att ett nästan dubblerat aktivitetsstöd är bättre än nolltaxa och att S borde ha finansierat en nolltaxa 2012. Då skulle hackandet­ på FP blivit något mer trovärdigt.