(rubrik saknas)

Jag skulle vilja berömma och tacka Sollentuna kommun för deras sätt att hantera ungdomarnas sommarjobb.

Kommunen erbjuder arbets­givare som anställer ungdomar i ett visst åldersspann 50 procent i löneersättning under max tre veckor under sommaren. Det gör Sollentunaungdomarna mer attraktiva på arbetsmarknaden än många andra och höjer deras möjligheter att få sommarjobb markant.

Det är ett fantastiskt generöst erbjudande som resulterar i att ungdomarna inte bara får arbetslivserfarenhet utan även får lära sig hantera jobbsökandet med CV-skrivande och intervjuer.

Vi minns nog alla att det kan vara ganska jobbigt och kännas pinsamt att ringa upp eller besöka arbetsgivare. Och efter ett antal negativa samtal är det lätt att tappa sugen. Men tack vare kommunens erbjudande att betala halva lönen får de ofta napp och får därmed en positiv känsla för att närma sig arbetsmarknaden, och därefter en riktig arbetslivserfarenhet som kan resultera i extrajobb även under resten av året.

Det är mycket bättre när det blir verklighetsanpassat på det här sättet än när kommunen lottar ut sommarjobb som man inte behöver söka på vanligt sätt.

Mina barn har nu för tredje året fått sommarjobb tack vare detta erbjudande, och jag är övertygad om att det ger dem mycket större chans att våga söka och få jobb när de väl gått ut skolan.

Anna Strandberg,

Helenelund