(rubrik saknas)

Friidrott är en av de största idrotterna i Sverige och Stockholm är det nationellt främsta distriktet med stora idrottsframgångar, mycket populära evenemang och här finns de ledande klubbarna. Vår idrott lockar många olika grupper av individer och är mycket jämställd.

Vi har i dag en mycket kvalitativ verksamhet men för att vi ska kunna fortsätta med detta är det nödvändigt att alla grenar kan utövas på våra arenor. Vi har fått oroande signaler om att det från fotbollen finns intresse av att eventuellt anlägga konstgräs på Kristinebergs IP.

För oss inom Stockholmsfriidrotten är det absolut oacceptabelt då det skulle utestänga utövande av flera kastgrenar från denna viktiga idrottsplats.Vidare används gräsmattan även som en viktig yta för uppvärmning, nedvärmning och olika övningar. Vi anser att det är nödvändigt att bevara naturgräset på klassiska ”Krillan”.

Under flera år har underhållet och kvaliteten på Kristinebergs IP varit under all kritik. Om idrottsplatsen ska vara kvar är det nödvändigt att de närmaste åren satsa resurser på underhåll och utveckling.

Stockholmsfriidrotten lider stor brist av träningsanläggningar i innerstaden och om vi fortsatt ska kunna utveckla vår livskraftiga idrott krävs det flera fungerande anläggningar. Ett antal av våra starka föreningar är fortsatt intresserade av att använda Kristinebergs IP för träning och tävling.