(rubrik saknas)

Per ville ha tivoli på Årsta holmar. Per fick inget tivoli. Per ser till att man bygger en bro – fritt fram för motorcrosshojar och tokfestande drägg.

Något senare är Årsta holmar totalskövlat och nerbränt – duger endast till att ha ett tivoli på.

Per ”The Demolition Man” Ankersjö har återigen visat hur miljöpolitik ska drivas på rätt sätt.