(rubrik saknas)

Frågan om Solviksbadets öde har engagerat både Brommabor och andra stockholmare. Det är därför glädjande att Solviksbadet nu får en ordentlig ansiktslyftning.

Solviksbadet är ett uppskattat bad som används av tusentals Brommabor och övriga stockholmare varje år. I anslutning till badet ligger ett antal tomställda byggnader som är i stort behov av upprustning.

För att än mer öka badets attraktionsvärde för stockholmarna har därför Fastighetsnämnden i Stockholms stad beslutat att rusta upp, utveckla och miljöklassa dessa byggnader.

Målet är att skapa nya omklädningsrum, toaletter och en sommar­kiosk i träbyggnaden samt att skapa ett tillgängligt och åretruntöppet friskvårdscenter, där både verksamhet och byggnad är certifierad enligt högsta miljöklassning, i huvudbyggnaden.

Förhoppningen är också att projektet ska kunna fungera som inspirationskälla och kunskapsbas för alla intresserade inom miljöarbete och friskvård.

Genom att rusta upp, utveckla och miljöklassa byggnaderna vid Solviksbadet säkrar vi framtida stockholmares tillgång till denna fantastiskt vackra plats inom naturreservatet vid Ålstensskogen. Förhoppningsvis går det fort tills vi kan njuta av ett ännu bättre bad!