(rubrik saknas)

Pomperipossadebatten från mars 1976 med världskända barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren är nog inte så känd i dag bland den yngre delen av befolkningen. Men den äldre kommer nog ihåg den.

Debatten uppkom på 70-talet, då beskattningen av eget företagande var extremt hög. I dag hade de då omtalade 102 procent i skatt varit en omöjlighet, men problemställningen kvarstår fortfarande.

Astrid Lindgren gav sig in i debatten med hjälp av sagofiguren Pomperipossa i landet Monismanien, där riksskattmästaren tog en stor del av de pengar som man tjänat ihop och använde till välfärdskakan. Man fick till och med i vissa fall betala mer i skatt än vad man faktiskt hade tjänat ihop.

Detta var verklighet under 70-talet. Men pomperipossakänslan finns kvar när man som egen företagare får betala in preliminärskatt i förväg varje månad – ofta innan intäkterna har kommit in; när man får betala sjuklön för sina anställda de första två veckorna; när man som egen företagare knappt får någon A-kassa efter att man försökt driva sitt företag under några år och inte la ner företaget efter en mycket kort försöksperiod; när man som egenföretagare har sju karensdagar innan man får ersättning av Försäkringskassan jämfört med en dag om man hade varit anställd.

Detta är några exempel på hur livet i dag för den lilla företagaren kan gestalta sig. Pomperipossa tillhör 70-talet – låt förbättringar av företagarnas situation tillhöra 2010-talet – låt oss få en: Hur förbättra för småföretagaren-debatt i stället.