(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bygg bra och billiga hyresrätter i Söderort” den 13 november:

”Vänstersympatisör” ger sig själv rätten att avgöra att folk inte ska kunna flytta in i fler villor och bostadsrätter i söderort. Att ombildningar visar på en stark önskan hos befolkningen att kunna välja bostadsrätt som boendeform bryr sig inte vänstern om.

Människor vet bäst själva hur och var de vill bo. Vänstern ropar på fler regleringar trots att all forskning och förnuft pekar ut regleringarna som det största hindret för nya hyresrätter.

Skribenten vill samla landets innovatörer och beordra fram utveckling. Nja, det har aldrig fungerat. Utveckling springer ur naturliga processer. Vad politiker kan göra är att se till att myllan är god, resten sköter marknaden. Och marknaden, det är vi och inga mytiska skuggfigurer.

Lite komiskt att en vänstersympatisör skriver att marknaden är ”livsfarlig”. Liberaliseringar lyfter varje år miljontals människor i U-världen ur djupaste fattigdom.

Vänsterideologin praktiserad är däremot bokstavligt livsfarlig och skördar dagligen offer.