(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Snart kan vi bli ännu fler Sundbybergare”den 5 juni:

Jan Jogell (S), ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden, skriver om ambitionen att var fjärde bostad som byggs i Sundbyberg ska vara en hyresrätt. Tyvärr handlar det mer om parollpolitik än verkliga ambitioner.

”På kommunfullmäktige den 28 maj beslutade vi att bygga 75 nya hyresrätter”, står det. Det låter som att Sundbyberg får 75 fler hyreslägenheter. Så är inte fallet eftersom det nya huset ersätter ett hus med 24 lägenheter. Det är därmed 51 lägenheter som tillkommer.

Värt att påpeka är att det inte är kommunen som bygger utan ett privat fastighetsbolag.

Jan Jogell är ärlig med att man nu ombildar flera av Förvaltarens hyresrätter till bostadsrätter, men de ”några” han nämner är 195 och får alltså läggas till de 1 277 lägenheter som ombildats de senaste åren.

Visst kan vi bli fler i Sundbyberg men möjligheten att hyra en lägenhet minskar alltjämt drastiskt.

Bert Jagerby (V)