(rubrik saknas)

För ett par år sedan skrev en svensk deckarförfattare om ”slummen i Mörby centrum”. I dag tycker många hyresgäster att det just är så!

I Diligentias tre elvavånings höghus på Golfvägen 10, 12 och 14 är underhållet eftersatt.

Till dessa tre höghus finns till exempel EN tvättstuga för samtliga hyresgäster – helt oanständigt. Det händer att hemlösa tar sig in i den enda tvättstugan, övernattar och använder lokalen…

Varje höghus har en större och en mindre hiss, men ofta står en av hissarna, vilket gör vardagen påfrestande, inte enbart för familjer med barnvagn eller rullstol: går det att gå ut i dag?

Utanför husens soptunneskåp ställer folk, (obehöriga?), som inte har nycklar till skåpen, sopor som snabbt öppnas av skator och kråkor. Matrester blåser omkring på backen, råttorna festar.

Sedan flera år rastar bland annat en man sin hund vid husen. Kissande hundar intill hyreshus ger på sikt stank/lukt för de boende på de nedre planen.

Hyresvärden har lovat besked ”sex månader i förväg”, innan stamrenovering av husen ska ske – när är det kan man undra? Nya hyresgäster som flyttar in, får enbart korttidskontrakt och omsättningen är ganska stor.

Det förekommer även andrahandsuthyrning och mixen av boende är stor. Äldre män och kvinnor, som bott här sedan husen byggdes på 60-talet, människor från olika kulturer och personer med social förtur. Tidigare i år uppmanades hyresgästerna att röka på balkongerna så att inte grannarna skulle få in rök via köksventilerna! Men stopp , man måste kunna vädra nattetid, utan att få in grannarnas cigarettrök i sovrummen. Rensa i stället ventilerna.

Diligentias förvaltare brukar visa viss förståelse för problemen, men tyvärr stannar dessa sällan längre än ett år på sin tjänst. Därför måste samma frågor tas upp om och om igen , en tröstlös situation. Nyligen anslogs den nya hyran i porten, 2,7 procent från den 1 maj. Det har Hyresgästföreningens förhandlare accepterat. Det är lika oacceptabelt som en enda tvättstuga för tre höghus.

Hyresgäster