(rubrik saknas)

På stora fotbollsplanen på Ängby IP samsas över 160 barn med syskon och anhöriga när det är knatteskola, det är som en folkfest kring barnens idrottande.

Men det finns hinder för att alla ska kunna delta, då stora cementblock satts för ingångarna för att stoppa moped­förare från att ta sig in på idrottsplatsen.

Genom att sätta för idrottsplatsens entréer hindras barnvagnar, cyklar, barn, äldre – ja i stort sett alla som har svårigheter att ta sig över dessa cementblock som är placerade som ett uppochned vänt T.

Ängby IP har utsatts för upprepad skadegörelse och vandalisering, framförallt sommartid. Mopeder körs av ungdomar i mycket höga hastigheter på idrottsplatsen. Därför har man vidtagit åtgärder som kan framstå som något temporära, med att bomma igen de mindre ingångarna med cementblock.

Ska vissa ungdomars vandalisering förhindra möjligheterna för den stora allmänheten att komma in på en idrottsplats? En öppen idrottsplats ska vara tillgänglig för allmänheten, därför bör andra åtgärder vidtas för att åtgärda problemet.

Ängby IP används av flera skolor i närområdet och det är en viktig del i idrottsrörelsen. Det skall inte vara ett hinder för allmänheten som inte missbrukar idrottsplatsen att ta sig in.

Detta är ett problem som bör ses ur ett bredare perspektiv. Mopedåkandet och vandalisering av idrottsanläggningen, och andra områden som till exempel förskolor, sker kvällar och helger. Det är då många ungdomar inte har någonstans att vara eller någonting att göra. Att skapa dialog, upplysa om att de bryter mot lagen och erbjuda alternativa aktiviteter kan spara pengar.

Onödigt svårt att ta sig in till Ängby IP