(rubrik saknas)

Jag vill för alla Frösundabors räkning rikta ett tack till Solna Vatten som, vid återställningen efter att ha grävt upp parken vid Lilla Frösunda, fixat så att den tidigare lerstigen tvärs över parkens gräsmatta ersatts av en riktig grusgång. Nu slipper vi komma till pendeltåg och jobb med leriga skor, och parken är mycket finare. En kanske inte så stor insats men den betyder mycket för oss. Bra gjort. Tack också till Solna kommuns Nils F som bidragit till det hela.

En Anna i Frösunda