(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Offer för skumma argument” den 8 september:

Jag instämmer helt. Det var ju så det blev i Tyskland när Hitler efter tre val på 30-talet fick egen majoritet till riksdagen och han förklarade att nu behöver tyska folket inte ha några fler val till riksdagen eftersom jag fått flertalet på min sida.

Vakna upp, svenska folket.

Lennart, 91