(rubrik saknas)

I år skulle visst gatorna städas tidigare än normalt.

Nu är det mitten av maj och Hornsbergs strand har fortfarande allt grus från vintern kvar.

Anders