(rubrik saknas)

Svar på insändren: ”Tips till alla fotgängare” den 20 maj:

Här kommer ett annat tips: Gå till vänster i färdriktningen så att ni möter cyklisterna. Fordonstrafik till höger, gående till vänster. Lätt som en plätt!

Lena, trygg fotgängare