(rubrik saknas)

Lovplikt för trädfällning beskrivs utförligt i detaljplan för Östra Glömsta. Men det är lika bra att stryka alla regler och bestämmelser, eftersom naturvårdsavdelningen Huddinge kommun själva inte följer dem. I stället ger man marklov att fälla en ek med en omkrets på mer än tre meter, därtill i maj månad när många fåglar byggt sina bon i nämnda träd. Trädet var friskt, nyss lövat och oersättligt. En privat väg på villatomt, som kanske med litet god vilja kunnat få en sväng förbi trädet, ska anläggas.

Trafiken genom Glömsta har ökat. Lövträd renar luften. Ett så gammalt träd ger dessutom mat och skydd åt mer än tusen insekter, skalbaggar med mera.

Huddinge kommun, byt namn på naturvårdsavdelningen, ta åtminstone bort den del som betyder vårda.Kritisk