(rubrik saknas)

I valet till Europaparlament den 25 maj blev Miljöpartiet största parti i Stockholms län, näst störst i landet och minst tredje störst i länets alla kommuner. Efter en valspurt i gassande sol är vi trötta och stolta, men ändå betänksamma. Visst är vi glada för MP-rösterna, men också oroade av en växande främlingsfientlighet, i Europa och Sverige, och även på Lidingö.

Flyktingar lämnar sina hem på grund av krig, förföljelse, miljö­katastrofer och fattigdom. Oavsett varför och vart de kommer ska deras mänskliga rättigheter respekteras. Inbördeskriget i ­Syrien innebär nu att fler flyr till Sverige, men kommunernas samlade ansvarstagande är otillräckligt och illa fördelat.

Lidingö, som har gynnsamma förutsättningar för ett medmänskligt mottagande av asylsökande, välkomnar bara hälften så många skyddsbehövande som genomsnittet för alla kommuner, sett till vår folkmängd. Det är helt oacceptabelt.

För oss miljöpartister är det självklart att Lidingö tvärtemot borde utmärka sig i positiv mening. Vi borde åta oss ett mottagande om minst 100 personer per år. En migrations­politisk överenskommelse mellan Miljöpartiet och regeringen skulle säkra ett mer öppet och humant samhälle, undvika en farlig förskjutning av debattklimatet och motverka att etablerade partier tar efter främlingsfientlig politik och retorik. Samförståndet har varit viktigt, men utmaningar finns kvar.

På Lidingö vårdar vi Raoul Wallenbergs minne, men praktisk handling behövs också i samma anda. Vi är Europa, vi är Sverige och vi måste själva visa den medmänsklighet som världen behöver. Då blir också Lidingö ett bättre samhälle. Tack för din röst för ett grönare EU och ditt fortsatta stöd.

Thomas Bengtsson, Helena Lundberg, Arvid Molin och Patrik Sandström, Miljöpartiet de gröna