(rubrik saknas)

För ett par år sedan spenderade Moderaterna pengar på flygblad och kallade oss lögnare för att vi belyste deras planer på en ny jätteskola i Töjnan villaområde och deras hemlighetsmakeri om detta.

Den 20 maj fick några personer inbjudan till samråd angående den enorma skola som tidigare sagts vara lögn. Samrådet skulle hållas den 27 maj i Töjnaskolan. Hela åtta dagars varsel, de hoppades väl att ingen ska hinna komma? Sedan ska alla kommentarer vara inne före den 19 juni. Det innebär en knapp månads samråd!

Detta är den demokrati vi lever i i dag. Dagens politiker har missat att inflyttande familjer har barn och då måste nya skolplatser tas fram till varje pris. En skola stor som ett större bostadshus, runt 20 meter högt, och en sporthall med aktiviteter kvällar och helger, mitt i villaområdet planeras nu. De cirka 80 p-platserna lär inte räcka till vid tävlingar!

Miljökonsekvensbeskrivning anses onödig för det blir ingen påverkan på grundvatten eller tysta områden, ej heller ökade utsläpp eller mer trafik och ej påverkan av trygga miljöer.

Hur kan man ens tro att luftföroreningen inte påverkas i ett redan utsatt område när det blir nästan dubbelt så mycket trafik på villavägarna. Ska staket sättas upp på trottoarerna för att skydda barnens väg till skolan?

Nej, upp från sofflocken alla Töjnanbor: Framför era åsikter. De som är positiva till jätteskolan har redan framfört detta till berörda och har suttit med i framtagandet av planerna så nu är det er tur. Stoppa vansinnesutbyggnaden där barnen inte ens bör vara på vissa delar av skolgården på grund av för dålig luft, mejla till kommunstyrelsen@sollentuna.se med rubriken ”detaljplan Tallvirket 1,6 m. fl”.

Om vi alla påvisar att vi har tröttnat på den hälsofarliga miljön vi bor i och att vi tycker att en skola för närmare en halv miljard kronor på en sådan utsatt plats inte är optimal så kanske även politikerna kan förstå att de ska titta på andra, lämpligare alternativ för både barnens och områdets framtid.

Rädda Töjnans villaområde