(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Den vackra platsen är öppen för alla” den 6 maj:

Du, Magnus Ramstrand (KD), som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, har fått i uppdrag att utveckla Edsvik, men jag tror inte att man menade att den vackra utsiktsplatsen skulle förstöras. Det är riktigt att Sollentunapartiet har framfört kritik mot att kultur- och fritidsnämnden, som du är ansvarig för, har sprängt bort urgamla stenhällar vid Edsviken.

Vidare är det anmärkningsvärt att ni satte i gång arbetet utan ett startbesked, vilket nu resulterat i stora böter. Vi är oroade över de tunga skivstängerna i i utegymmet som kan vara en skaderisk, inte minst för barn.

Ann Furugård, Skrållans matte

Sollentunapartiet