(rubrik saknas)

Svar till insändaren ”Ge konkreta svar om värmeverket” den 13 maj:

Kathrin Wemgård ställer frågor till kommunen om det planerade värmeverket vid Hagby. Insändaren utmynnar i ifrågasättande av placeringen.

I vår bostadsrättsförening ser vi fram emot en snar utbyggnad av fjärrvärmen i Täby. Som det nu är har vi inte den vid inflyttningen utlovade fjärrvärmen. Vi har ”närvärme”. Vår ”fjärrvärme” kommer från den oljeeldade pannan i ett kontorshus, tvärs över gatan, tjugo meter bort.

Jag har undrat varför det vintertid ryker så gott som hela tiden ur byggnadens skorsten. Dessutom har det förvånat mig att huset tycks göra av med så mycket olja. Allt som oftast står en tankbil där och levererar eldningsolja.

Nyligen kom förklaringen. Det är våra ganska nya bostadshus som värms med något så omodernt och miljöovänligt som grannens oljeeldning. Kanske är det så på flera håll.

Hoppas att man snart kommer i gång med bygget av ett miljövänligt kraftvärmeverk, vid Hagbytippen eller någon annanstans, och med ett tillhörande fjärrvärmenät som åtminstone når ut till flerfamiljs­husen i kommunen. Där bor ju ungefär hälften av alla Täbybor.

Tommy Källbäck