(rubrik saknas)

Jag har länge undrat över hur länge den ena väghalvan ska vara avstängd på Lövstavägen, vid Johannelundstoppen.

Vid ett flertal tillfällen har jag blivit vittne till incidenter när två filer blir en och vad jag kan se finns det inget som hindrar att man tar bort avspärrningarna.

Irriterad bilist