(rubrik saknas)

Till den äldre dam som kom på cykel till Lilla Dalens minneslund vid lunchdags på annandag pingst: hur kunde du sitta på bänken och pladdra i mobiltelefonen alldeles intill platsen där vi lägger blommor till våra bortgångna? Ditt uppförande var förskräckligt, nonchalant, ovärdigt och respektlöst! Kicki