(rubrik saknas)

Vad håller våra politiker på med? Den borgerliga kommun­ledningen avser att på alla natur- och friluftsintresserade Lidingöbors bekostnad låta en exploatör bebygga den natursköna, strandskyddade ängen framför Kottla Gård – densamma dessutom ett viktigt tillrinningsområde för Kottlasjön.

Byggnationsplanerna finns nu utställda i stadshuset. Protesterna är massiva men det tar man ingen hänsyn till. Man har även tagit fram ett långt gående förslag på att bebygga det skogklädda höjdområdet mellan Kottlasjön och Stockbysjön, även detta en viktig naturresurs och tillrinningsområde för vårt fina sjösystem.

Med tanke på nuvarande och framtida generationers rätt till orörd natur så anser undertecknad att hela det aktuella området borde införlivas med gränsande naturreservat. Exploatörens mark värderas i sådant fall av Naturvårdsverket och länstyrelsen som även står för upp till 50 procent av inlösesumman.

Den borgerliga kommunledningen borde väl med erfarenhet från förra valet och inför kommande val tänka på att kör man över sina väljare så kostar det mandat!

Kottlasjön är Lidingös pärla och all byggnation och åverkan i strandzoner och tillrinningsområden borde enligt min åsikt vara helt förbjudna, vilket även på­talats i en av kommunen beställd utredning av konsultföretaget Geosigma. Min uppmaning till alla Lidingöbor är nu: ta er tid och protestera mot planerade byggnationsplaner innan det är för sent!

Björn Bergström, medlem av Kottlasjöns vänner