(rubrik saknas)

Moderaterna vill byta ut skolämnet slöjd mot programmering.

Jag är för att programmering införs som ämne i skolan, men inte på bekostnad av slöjden. Vi hade datorkunskap när jag gick i skolan och jag hade alla de estetiska ämnena ändå.

Bild, musik, drama, slöjd och gymnastik – allt behövs. Vi är olika och vi lär oss olika!

Alliansen tog bort estetisk verksamhet som obligatoriskt ämne från gymnasiet. I och med detta så bröt Alliansen med FN:s barnkonvention då det står klart och tydligt i Artikel 31:

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

Enteprenörskap är ordet som Alliansen skrev in i Lgr11, deras nya läroplan. Och det beskrivs så här: ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra…”

Detta är precis vad slöjden gjort i 60 år! För dem som inte har stöd hemifrån med läxor och studier, eller som har svårt med socialt samspel och hamnar utanför. För dem som med olika diagnoser lever upp när de får arbeta praktiskt. För dem som kanske inte ännu behärskar svenska språket och får glänsa på annat håll. För dem som kämpar hårt och ser de estetiska ämnena som ett vattenhål. Och så vidare.

Kultur ska inte bara finnas för dem som har råd att betala för det. Men det är precis så borgarna vill ha det!

Angela Djurfelter