(rubrik saknas)

120 träd har fällts i Gribbylund, mot Rönningesjön. Igen. Det verkar som att någon/några är störda av alla träd. Eller så är någon/några allergiska mot gran …

Därför borde kommunen skydda de boende genom att sätta upp ett högt plank precis utanför tomtgränserna mot sjön så att de boende slipper störas av träden. Så högt att de slipper se trädtopparna. Använd virket från de fällda träden!

Bekymrad Täbybo