(rubrik saknas)

svar på insändaren ”Plank behövs byggas för att ta bort buller”, den 24 juni:

Signaturen Leffe skrev om bullerplank längs Drottningholmsvägen. Jag kunde inte sagt det bättre! Buller, avgaser och partiklar som virvlar runt i luften längs Drottningholmsvägen är rent gräslig.

Bullerplank, sänkt hastighet, biltullar och utbyggd kollektivtrafik skulle ha ordnats med för länge sedan. Bygg bullerplank nu och gör något radikalt åt den hemska trafikmiljön i Bromma som bara kommer bli värre när den gräsligt dyra förbifarten byggs!

Bilfri