(rubrik saknas)

Öppet brev till stasdsdelsnämnden Farsta:

Vi bor på Pepparvägen 3 i höghuset på Hökarängstorget. Fastigheten ägs av Stockholmshem och hyresgästerna är 65+. Vi är cirka 80 stycken åldringar, de flesta ensamstående och torget borde vara en naturlig mötesplats för oss.

Det verkar inte ha uppmärksammats av de styrande här. Vi bor visserligen centralt och bra med affär, tunnelbana , apotek och snart även vårdcentral i närheten, men sedan tar det slut.

Torget tycks vara till för de som sitter och super och skränar från tidig morgon till långt in på natten.

Att komma till tals med polis har blivit allt svårare. Det verkar som om de undviker Hökarängstorget.

Nu har vi dessutom begåvats med en dansbana, som är belägen alldeles intill vårt hus. De kvällar , som det är dans försöker de som har möjlighet att lämna sin lägenhet. Ljudet från musiken förs genom betongen in i huset och är mycket besvärande. Det finns ju de som är sjuka och sängliggande och som måste vara kvar och är det också varmt, som det har varit i sommar, kan de inte ens stänga fönsterna för att utestänga ljudet.

Förra året placerades en kiosk mitt på vägen från och till t-banan. Det finns mycket strikta regler för uppsättande av kiosker här i Stockholm, men de gäller tydligen inte här. Kiosken har varken vatten eller avlopp, vilket borde vara en självklarhet då man handhar livsmedel för försäljning. Då projektet för ett Hållbart Hökarängen startade blev vi inbjudna till kontoret på gågatan och fick lämna önskemål om vad vi tyckte var viktigast för Hökarängen.

Det framkom att det som alla var överens om var att det måste bli lugnare på torget, men inget har skett. På torget fanns tidigare åtta blomsterurnor, som lyste upp, men sex flyttades upp till gågatan och de övriga bara försvann. Det är ju en naturlig mötesplats för oss gamla att få träffas på torget, men parksofforna är för det mesta upptagna.

Vi tycker man borde ta lite hänsyn till oss gamla, men istället ignoreras vi.

Boende, Pepparvägen 3