(rubrik saknas)

Hej alla naturälskare. Nu finns det en grupp på Facebook för er som vill bevara östra delen av Älvsjöskogen från asfalt och betong. När staden beslutade om nya naturreservat så uteslöt man just den delen. Det har redan funnits planer på bostäder där, men det drog man tillbaka efter protester. Troligen finns en dold agenda här med planerade markanvisningar. Bilder finns på facebooksidan som heter just Bevara Älvsjöskogen och dess ängar.

Mats