(rubrik saknas)

Här är ett av alla exempel på dålig trafiksäkerhet i kommunen. På Östervägen infart till centrum, står ofta bilar på båda sidor men inget parkeringsförbud råder. Kan utryckningsfordon ta sig fram? Denna väg är också en väg för skolbarn. Se vägskylten som växer i trädet och den trasiga asfalten. Det är jobbigt för den som ser dåligt. Lika svårt är det att se den målade markeringen för övergång i gatan.

Lennart